السماد السائل(بلوس) الطبيعي للخفاش.pdf

FERTİLİSU PLUS Güçlendirilmiş Organik Sıvı Gübre

Tozlaşmayı hızlandırır, fotosentez hızını, hücre bölünmesini artırır, vegatatif aksama geliştirir, verim artışı sağlar. Olumsuz hava şartlarından kaynaklanan stres koşullarını ortadan kaldırım Bitkide biokimyasal reaksiyonları başlatan özel aktivatörlerle desteklenmiş fermantasyon ürünüdür. Çiçek ve meyve tutumunu Sağlar, meyve büyümesini ve meyve kalitesini yükseltir, hücre bölünmesini artırarak verim artışında doğrudan etkilidir. Yeşil aksam ve bitki gelişimini teşvik ederek çiçeklenme, meyve büyümesi ve tepe sürgün hareketlerini hızlandırır.

Fertilisu Plus Damlama ve Sulama Yöntemiyle Dekara 1 lt. Uygulanır. Yapraktan uygulanacağı zaman 400 lt. suya 1 lt. karıştırılarak verilir.