FERTİLOUR'UN FAYDALARI

• Ağır bünyeli (killi) toprakların yumuşak ve geçirgen bir yapı kazanmasını sağlayarak toprağı havalandırır ve kolay işlenebilir duruma getirir. Hafif bünyeli (Kumlu) topraklarda ise yapıştıncı özelliği sayesinde kum taneciklerini birbirine bağlayarak toprağın su tutma kapasitesini artırır. Bu sebeple, bitkilerin sıcağa ve kurağa dayanıklılığını artım, kurak şartlarda bitkinin su stresine girmesini önler. • Bitki kökleri tarafından alınmaya elverişli olmayan besin elementlerini yarayışlı form...


FERTILISA VE FAYDALARI

Topraklarımızda aşırı derecede kimyasal kullanımından kaynaklanan bozulmayı düzenleyicidir. Kısa sürede toprakların eski canlılığına ve besin işlene bilirliği bakımından uygun hale getirebilen yegâne organik gübredir. içerdiği organik madde oranı ile topraklarınızın daha verimli olmasını sağlarken, bitkilerinize içeriğindeki çok çeşitli materyaller sayesinde dengeli ve düzenli besin maddesi sağlar. Toprakta bulunan ve yararlı mikroorganizmaların yaşaması için vazgeçilmez olan organik madde oranl...